קורס הנהלת חשבונות

מנהלות חשבונות מקצוע מבוקש שבו משחקים תפקיד משמעותי בכל חברה וארגון, והינם דמות מפתח באגף הכספים שאמונים על הוצאות והכנסות החברה/העסק. 

בכל ארגון ומשרד זקוקים לעבודתם של מנהלי חשבונות. תפקידם לערוך רישום ומעקב של פעולות פיננסיות שונות, לוודא שהארגון ממלא את חובותיו הכלכליות כלפי העובדים וכלפי הממשלה ולפקח על תזרים המזומנים, מאזן ההוצאות וההכנסות, על התיעוד והארגון של מסמכים פיננסיים ועוד.

10 חודשים פעמיים בשבוע מפגשי ערב סה”כ 320 שעות
שעות ערב 17:00 -21:00
נתיבות

הקורס מתאים ל:

מתאים למי שאוהב חישובים חשבונאות כלכלה ותחום הפיננסים

מהם תנאי הקבלה?

11 שנות לימוד מעל גיל 18

במה אוכל לעבוד?

האם יש תעודה?

תעודה מטעם משרד העבודה והרווחה (התמ”ת) לאחר 2 בחינות

רמת שכר

6000 ₪ – 11000 ₪ 

  • חשבונאות פיננסית
  • מבוא להנהלת חשבונות / התהליך החשבונאי השוטף / מס ערך מוסף / קניות ומכירות טובין / משכורות, נלוות וניכויים /מלאי /כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים / תיאום חשבונות תוצאות ומאזניים – השלמת התהליך החשבונאי, פיקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה / רכוש קבוע / רכוש מופשט והוצאות נדחות / התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך הון ועודפים / עריכת דו”חות כספיים והצגתם.
  • תורת המסחר והמשק
  • סוגי התאגדויות / מושגי יסוד בכלכלה – ידיעה כללית /מושגי יסוד בבנקאות וביטוח / שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי / מערכת המיסים בישראל – ידיעה כללית.
  • חישובים מסחריים
  • חישובי רווח והפסד / חישובי הנחות / חישובי ריבית , הצמדה והפרשי שער / יחס ופרופורציה , טורים, (סדרות) חשבונאיים והנדסיים / ניכיון שטרות ושיקים עתידיים
הירשמו למחזור הבא של קורס הנהלת חשבונות

קורסים נוספים

התחבר כדי להתחיל את הקורסים